Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Κωδικός… ΠΟΛΙΤΗΣ!

<<...Ἕνα πρόβλημα ἔχει πιθανότητες λύσης μόνο ἄν γίνει ἔγκαιρη καί ἔγκυρη διάγνωση. Γιά ἀρκετούς δυστυχῶς το ‘’Eγκαιρη  ’’ δέν ἰσχύει πιά γιατί ἀνηφορίζουν ἤδη τον Γολγοθά τους. Γιά ὅλους ὅμως εἶναι χρήσιμη ἡ ‘Ἔγκυρη ’’ διάγνωση. Ὅταν ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας ὅτι δέν εἶναι γρανάζι καί ἀριθμός ἀλλά ἄνθρωπος μέ ἀξιοπρέπεια καί δικαιώματα, τότε θά ἐκλείψουν ὅλες ἐκεῖνες οἱ συμπεριφορές πού προσβάλουν την  κοινωνία των ἐλεύθερων συνειδήσεων, ὑποβιβάζονττάς  την σέ  κοπάδι μαζανθρώπων . Το σημαντικώτερο εἶναι ὅτι θά πάψει νά ἐπαιτεῖ καί θά ἀρχίσει νά ΑΠΑΙΤΕΙ. Θά νοιώσει δυνατός καί  αὐτεξούσιος χωρίς νά οἰκτίρει την κακή τύχη γιά την ἐξαθλίωση του. Την τύχη την φτιάχνουμε μόνοι μας. Οἱ ἐπιλογές μας διαμορφώνουν τον τρόπο ζωῆς πού θέλουμε νά διάγουμε. Τα ἀπροσδόκητα γεγονότα  ὀφείλουμε νά τα ἐπεξεργαζόμαστε  καί νά τα διαχειριζόμαστε  μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά  ἐπηρεάσουν ὅσο το δυνατόν λιγότερο την ζωῆς μας.
Το θέμα 'Τύχη'’ μέ κάνει νά  ἀκροβατῶ  σέ μεταφυσικά νήματα καί ὀμολογῶ δέν ὑπῆρξα πότε καλός ἀκροβάτης. Ἄλλωστε μιά δυνατή συνείδηση ἐπιβάλλεται νά ἀγωνίζεται ὁποῖο πρόσημο κι ἄν ἔχει ἡ τύχη. Αὐτοπεποίθηση χρειάζεται καί διάθεση γιά ἀγώνα . Προϋπόθεση αὐτῆς της διάθεσης εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τοῦ προβλήματος, προϋπόθεση της ὁποίας εἶναι ἡ ἀντιληπτική ἱκανότητα , ἡ ὁποία μέ την σειρά της προϋποθέτει την αὐτογνωσία παρ' τ ἀυγό καί κούρευτο μέ λίγα λόγια, γιατί ἁπλά λείπει ἡ βασικώτερη προϋπόθεση πού εἶναι ὁΠΟΛΙΤΗΣ!..>>

                                                              Ἀπόσπασμα ἀπό  το βιβλίο     <<Ὁ Ἀντικοινωνικός >>