Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Τίποτα δέν εἶναι μάταιο ὅταν ἔχεις την τόλμη νά το ψελλίσουν τα χείλη σου…

Θερμές εὐχές σέ κάθε Ἑλληνική ψυχή  ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Χαιρετίζω  τους Ἕλληνες  του ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ της Ἀμερικῆς , της Γερμανίας , της Ρωσίας καί σέ ὅλους τους Ἕλληνες που δέν ἔπαψαν νά φυλᾶνε την φλόγα της Ἑλλάδος μέσα τους

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Συστημένο καί κατεπείγον!

Μιᾶς καί μένουν ἐλάχιστες ὧρες γιά νά ὑποδεχτοῦμε το 2014 λέω νά στείλω κι ἐγώ το γράμμα μου, ἄν καί καθυστερημένο στό ἀη Βασίλη μήπως πάρω κανά δωράκι, γιατί ἄν περιμένω  ἀπ' τον  αη Ἀντώνη θά πάρω το  ἀη στό διάολο story  του! Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἄν θέλει κάποιος λογικός ἄνθρωπος νά ἀσχοληθεῖ μέ την σημερινή Ἑλληνική τραγωδία καί νά ἐντοπίσει τους  ὑπευθύνους αὐτῆς της κατάντιας   θά πρέπει νά ἑστιάσει στόν λαό που ἔχει πέσει σέ βαθειά μνημονιακή νάρκη καί δέν λέει νά ξυπνήσει μέ τίποτα!!!  Κατά τ' ἀλλά, βάλε προβολεῖς στήν ἁμαξα ἅγιε Βασίλη γιατί ἡ αἰθαλομίχλη ἔχει πέσει πυκνή στόν Ἑλληνικό ὁρίζοντα...

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε!

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε καί δῶσε το ΦΩΣ σου στή ΨΥΧΗ του ΚΟΣΜΟΥ ! Ἅς γίνει ἡ Χειμερινή τροπή του Ἡλίου το ἐναρκτήριο  κάθαρσης  των ἀνόων νοῶν καί των ὑπόδουλων συνειδήσεων….

Ὀρφικός ὕμνος Ἡλίου
Ὀρφικός ’ Ἄκουσε μακάριε, που ἔχεις μάτι αἰώνιον καί βλέπει τα πάντα σύ ὅ Τιτάν που λάμπεις ὡσάν χρυσός, που βαδίζεις ὑψηλά, καί εἶσαι το ἐπουράνιον φῶς
Σύ εἶσαι ἀφ' ἑαυτοῦ γεννημένος, ἀκαταπόνητος, των ζώων γλυκύ θέαμα καί εἶσαι
της μέν αὐγῆς ὁ δεξιός γεννήτωρ της δέ νυκτός ὅ ἀριστερός ἔχεις την συνένωσιν των ἐποχῶν καί χορεύεις (κινεῖσαι κυκλικώς) μέ τέσσερα πόδια (ὅ δημιουργός των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), εἶσαι ταχύς, ὁρμητικός, πύρινος, μέ χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. καί διέρχεσαι την όδόν του ἀπέραντου ρόμβου μέ περιστροφικάς κινήσεις- καθοδηγεῖς τους εὐσεβεῖς ἀνθρώπους εἰς τάς καλάς πράξεις καί εἰς τους ἀσεβεῖς ἐπιδεικνύεις δυσμένειαν σύ ἔχεις χρυσῆν λύραν καί σύρεις (διανύεις) τον άρμονικόν δρόμον του κόσμου ἐπισημαίνεις τα καλά ἔργα, σύ εἶσαι ὅ νέος πού τρέφεις τάς έποχάς. ἘΙσαι ὅ κυρίαρχος του κόσμου, ὅ αὐλητής, διατρέχεις διά του πυρός καί περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις το φῶς ἐμφανίζεσαι μέ ποικίλες μορφές, φέρεις την ζωήν, εἶσαι καρποφόρος, ὦ Παιάν ἀειθαλής, ἀμόλυντος, πατήρ του χρόνου, ὅ ἀθάνατος Ζεύς.
Καθαρός, που λάμπεις εἰς ὅλους, εἶσαι το περιφερόμενον κυκλικώς μάτι του κόσμου, που σβύνει καί λάμπει μέ ὡραῖες φωτεινές ἀκτίνες

δεικνύεις την δικαιοσύνην, ἀγαπᾶς το νερό. εἶσαι ὅ δεσπότης (ὅ κύριος) του κόσμου, ὅ φύλαξ της ἀληθείας, ὁ αἰώνιος ὑπέρτατος, ὅ βοηθός εἰς ὅλους εἶσαι ὅ ὀφθαλμός της δικαιοσύνης, το φῶς της ζωῆς· ὦ σύ, πού ὁδηγεῖς τους Ἵππους, καί κατευθύνεις μέ λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (μέ τέσσερα ἄλογα) ἅρμα (καί ἐδῶ ὅ Υμνωδός διά του συμβολισμοῦ ἀύτοϋ ἀναφέρεται εἰς την ὑπό του «ΗΛΙΟΥ» διαμόρφωσιν των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), ἄκουσε τους λόγους μου καί φανέρωσε εἰς τους μεμυημένους γλυκεία καί εὐχάριστη ζωή.   ΄΄

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ζωντανά ἔπιπλα.

Κι ἀφοῦ λοιπόν πάει περίπατο  το ΄΄Δίκαιο ΄΄ στό Γερμανικό προτεκτοράτο, μένουν οἱ κάτοικοι αὐτῆς της χώρας νά ἀποδείξουν ὅτι δέν εἶναι τα ζωντανά ἔπιπλα πού κοσμοῦν το σαλόνι διπλά στό καναπέ καί την τηλεόραση.

Ἡ τελευταία πενταετία ἦταν γεμάτη δυσάρεστες ἀνατροπές καί θεαματικές κωλοτοῦμπες. Ἦρθαν τα πάνω  κάτω χωρίς ν' ἀνοίξει ρουθούνι. Λές νά ἀκολουθει τίς ἀνατροπές καί ἡ  μόδα καί νά μήν το ἔχω πάρει χαμπάρι; Εἶναι ἄραγε ἡ νέα τάση της μόδας ἔπιπλο πάνω στό ἔπιπλο;;;  Μᾶλλονἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται ὁ ἀποχαυνωμένος Ἕλληνας πάνω στόν καναπέ του

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Περί Δικαίου

…Ρωτάει λοιπόν ὁ Ἑρμῆς το Δία μέ ποιό τρόπο νά δώσει στούς ἀνθρώπους τη δικαιοσύνη καί την αἰδώ «Ποιό ἀπό τα δύοὅπως ἔχουν μοιραστεῖ οἱ τέχνεςἔτσι νά μοιράσω κι αὐτές;Αὐτές μάλιστα ἔχουν μοιραστεῖ ὡς ἑξῆςἝνας πού κατέχει την ἰατρική τέχνη εἶναι ἀρκετός γιά πολλούς που δέν την κατέχουν καί το ἴδιο συμβαίνει καί μέ τους ἄλλους τεχνίτες  καί τη δικαιοσύνη καί την αἰδώ μ' αὐτόν τον τρόπο νά τη βάλω μέσα στούς ἀνθρώπους ἤ νά τη μοιράσω σέ ὅλους;» «Σέ ὅλους» εἶπε ὁ Δίας«καί ὅλοι νά ἔχουν μερίδιο διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν πόλειςἄν ἔχουν λίγοι μερίδιο σ' αὐτές»΄΄…

Εὐάγγελος Βενιζέλος« Σταδιακή ἀποκατάσταση των ἀδικιῶν που ἔχουν ὑποστεῖ κοινωνικές ὁμάδες»
Στουρνάρας: « Ὅτι εἶναι ἕνας φόροςνομίζωδικαιότερος ἀπό τον προηγούμενο,διότι παίρνεινά το πῶ ἁπλάλιγότερα ἀπό περισσότερους καίνομίζωὅτι αὐτή εἶναι ἡ βασική του φιλοσοφία. »

Τί τα θές ,τί τα γυρεύεις ρέ ἐντεταλμένε τελώνη Ἀφοῦ το ρίξατε στή Φιλοσοφία γιά νά χρυσώσετε το κώνειο που προσφέρετε στόν Ἑλληνικό λαό ,σημαίνει ὅτι βαστάει καλά ἡ πολιτισμική μας παράδοσηΒέβαια οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μιλοῦσαν γιά Ἕλληνες καί βαρβάρουςγιά ἔθνοςγιά ἀξιακά συστήματα που δέν ταιριάζουν στόν προοδευτικό μετασχηματισμό της ψευτοδημοκρατιάς σου ἀλλά αὐτά εἶναι μᾶλλον λεπτομέρειες
Κι ἀφοῦ ὁ λόγος περί Φιλοσοφίας καί Δικαίου ἅς ἀμπελοφιλοσοφήσω κι ἐγώ λιγάκι.
Περί Δικαίου λοιπόν το ἀνάγνωσμα μιᾶς καί πολύς λόγος ἔγινε γι' αὐτό τίς τελευταῖες μέρες μέ ἀφορμή τον προϋπολογισμό του 2014 στά ἀδεία ἕδρανα της Βουλῆς,  καταδεικνύοντας  ἔτσι την ἀμετροέπεια καί την θρασύτητα ὅλων ἐκεινῶν των ἀληταράδων που ὑποβιβάζουν μ’αυτόν τον τρόπο τον κοινοβουλευτικό θεσμό.
Τί εἶναι ΔικαιοσύνηΔέν θά μπῶ στό  κόπο νά ἀναζητήσω  ὁρισμούς γιατί νοιώθω πολύ μικρός μπροστά στόν παππού τον Πλάτωνα που μέσα ἀπ' τα χείλη του Σωκράτους ὁρίζει σαφέστατα την ἐννοιᾳ της ΔικαιοσύνηςἘγώ ἁπλά ἀναρωτιέμαι,εἶναι ἄραγε ἡ Δικαιοσύνη μέγεθοςἌν εἶναι τότε θά πρέπει νά μετριέταιΘά πρέπει νά ὁρίσουμε την μονάδα μέτρησηςΘά πρέπει στή συνέχεια νά ἐξετάσουμε ἄν αὐτό το μέγεθος εἶναι σταθερό ἤ ἄν μεταβάλλεταιἌν μεταβάλλεται ὑπό ποίες συνθῆκες μεταβάλλεται κι ἄν ἀλλάζει ἡ φυσιογνωμία του
Γιά νά τα κάνω πιό λιανά τα πράγματα…Ὅταν κάποιος μιλάει γιά «Δικαιότερο», τί σημαίνει;  Μπορεῖ κατ'ἀρχήν νά ὑπάρξει «Δικαιοτερο»; Γιά νά ὑπάρξει «Δικαιοτερο» σημαίνει ὅτι ἡ προηγούμενη κατάσταση  (Δίκαιο) ὑπολείπεται σέ μέγεθος ἤ σέ ἀξία. Ἄν ὑπολείπεται ὅμως το «Δίκαιο»  τότε ὑφίσταταιΔίκαιο;;;Ὑπάρχει ἄραγε «Δίκαιο»πιό« Δίκαιο»  καί παρά πολύ «Δίκαιο»;;;

 Το μόνο πού ὑπάρχει εἶναι το μπάλωμα μιά ξεφτισμένης-ξεφτιλισμένης κυβέρνησης  που προσπαθεῖ νά ἰσοπεδώσει κάθε ἐννοιᾳ γιά νά ἁλώσει μυαλά καί να ἐξαθλιώσει ζωές

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Προϋπολογισμός πεσόντων 2014…

Ἦρθε το πρωτογενές πλεόνασμα! Το βλέπουν οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες κάτω ἀπ' τη λάμψη των κεριῶν
Ἦρθε ἡ ἀνάπτυξηΤο ἀφηγοῦνται οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες στά χαρτόκουτα που κοιμοῦνται
Ἦρθε το success story ! Το αἰσθάνονται οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες κάτω ἀπ' τίς ταφόπλακες λόγῳ μαγγαλιῶν καί αὐτοκτονιῶν

Ὅλα τα κτήνη που συνυπέγραψαν τον προϋπολογισμό καθ'ὑπόδειξη των τοκογλύφων  ἔχουν βάψει ἐκ προοιμίου τα χεριά τους μέ το αἷμα του Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Σαμαράς τέλος!

Ὀφείλω νά ὀμολογήσω ὅτι μέ διέψευσε ὁ Ἀντωνάκης πέρυσι  γιατί εἶχα προβλέψει ὅτι δέν θά προλάβαινε νά κάνει Χριστούγεννα ὡς πρωθυπουργός. Καί μέ  μελομακάρονα γλυκάθηκε καί το ἀρνάκι το τίμησε το Πάσχα Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅμως ὅτι μέχρι ἐδῶ ἦταν. Το πιόνακι των διεθνῶν τοκογλύφων δέν μπορεῖ νά ἐξυπηρετήσει ἄλλο τους σκοπούς τους. Τα ἀφεντικά του προετοιμάζουν ἤδη την νέα πολιτική κατάσταση πού θά διαμορφωθεῖ στήν Ἑλλάδα . Τα συνεχή << ἀδειάσματα>>  που του κάνουν δηλώνουν ξεκάθαρα τίς προθέσεις τους. Θέλουν ἕνα ἀνακάτεμα στήν πολιτική τράπουλα γιά νά ρίξουν στάχτη στά ματιά του λαοῦ . Μιά τράπουλα που σημαδεύουν ἐπιμελῶςἌν ὑπάρχουν ἀκόμα Πολίτες σ΄ αὐτόν τον τόπο ὀφείλουν νά το ἀποδείξουνΝά καταδικάσουν τα σημαδεμένα χαρτιά καί νά ἀναζητήσουν εὐθύνες γιά την κοινωνική , ἠθική καί οἰκονομική κατρακύλα της ἙλλάδοςΝά ἀπαιτήσουν ἀποκατάσταση της ἀξιοπρεπείας τους καί την παραδειγματική τιμωρία ὅλων των δωσιλόγων. Ἄν ὑπάρχουν ἀκόμα πολίτες… 

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Μούφα το success , τραγικό το story!

Τον τελευταῖο καιρό ὅλο καί πιό συχνά δίνω ἀδεια στόν ἑαυτό μου νά ἀπολυμανθεῖ ἀπ' τα πολιτικά ἀπόβλητα που κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας. Το θράσος τους εἶναι πιά ἀπροκάλυπτο χωρίς καμία αἰδώ. Τολμοῦν καί μιλᾶνε γιά ἀπολύσεις ἐκεῖνοι που δέν ἔχουν κολλήσει οὔτε ἕνα ἔνσημο στή ζωή τους. Ἐπικαλοῦνται την  <<πενιχρή >>  τους ἀποζημίωση την ὥρα που τα πιτσιρικάκια δέν ἔχουν νά φάνε οὔτε ἕνα κουλούρι.
Την ὥρα που ἡ Ἑλληνική κοινωνία στενάζει κάτω ἀπό την Γερμανική μπότα, ἀνηφόρησε πρός την Γερμανία ὁ Ἀντωνάκης ὁ σφουγγοκωλάριος νά πεῖ πόσο καλό καί ὑπάκουο παιδί ἦταν στήν ἀφεντικίνα του την  Μέρκελ γιά νά μήν τον κάνει νταντάΓιά τους ἐναπομείναντες  Νεοδημοκράτες ἰθαγενεῖς το Καλαματιανό ἀγόρι εἶναι διαπραγματευτής, γιά μένα εἶναι ἁπλά ἕνας πραματευτής που ξεπουλάει αὐτή τη χώρα μαζί μέ τους κατοίκους της.
Ἡ κοινωνία προσπαθεῖ νά ἰσορροπήσει ἀνάμεσα στό κομμένο ρεῦμα καί στίς οὐρές των συσσιτίων την ὥρα πού τα διεθνή κοράκια  κατασπαράσσουν της σάρκες της χώρας μας.

Ἡ μόνη ἀνάπτυξη πού κατάφερες Ἀντωνάκη εἶναι ἐκείνη των οὐρῶν ἔξω ἀπ' τα γραφεῖα του ΟΑΕΔ. Ὅσον ἀφορᾶ το  success story  θά ἔχουν χρόνοι οἱ ἄστεγοι που θά χάσουν τα σπίτια τους νά το μελετήσουν μέ την ἡσυχία τους στά παγκάκια καί νά το αφηγούνται ὡς ἕνα ἀπ' τα πολλά παραμύθια σου που ἔχει ὅμως τραγικό τέλος

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Οἱ κοπριές της Βουλῆς!

Ἀπό στιγμή σέ στιγμή συστήνεται το ΤΕΒΑ ( Ταμεῖο Ενίσχυσης Βουλευτικῆς Ἀποζημείωσης )  γιά νά προλάβουμε στή ζωή τον κακόμοιρο τον Τζαμτζή!  Επιβάλλεται νά παράσχουμε ὅλοι μιά χεῖρα βοηθείας συνδράμοντας μέ τον ὀβολό μας τους ἀναξιοπαθοῦντες βουλευτές μας πού την βγάζουν μέ παξιμαδόσκατα! Λές νά φταίει αὐτό ρέ Τζαμτζή πού ἐκτός ἀπό σκατόμυαλος εἶσαι καί σκατόψυχος;;; Ἀπορία
                                            

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Το ΦωτοΚούρελο Ἀντώνη, το ΦωτοΚούρελο!

Βγῆκε προχθές ἡ Ντόρα ἡ ψηλή, ἡ βουτυράτη, αὐτή ντέ  που ἔχει γεμίσει ἀμέτρητες καρτέλες ἐνσήμων στή φάμπρικα που ἔχει δουλέψεινά προετοιμάσει  το ἔδαφος γιά την ἐπιστροφή του Φώτη του Κου(β)ρέλη στή κυβέρνηση των δοσιλόγων. Εἶδαν ὅτι δέν τους βγαίνουν τα κουκιά καί εἶπαν νά ξαναβάλουν την πολιτική τσόντα, κατά κόσμο ΔΗΜΜΑΡ, γιά νά κρατηθοῦν κάνα 6μηνο ἀκόμα. Ἄντε ρέ καπετάν-Φώτο σφίξε την καρδιά σου καί σῶσε μας ἀκόμα μιά φορά μέ την σταδιακή ἀπαγκιστρώση ἀπ' το μνημόνιο! Μας ἔσωσες την πρώτη φόρα , το ἀπολαύσαμε! Τόσοι νεόπτωχοι καί ἀποδημοῦντες σέ ἄλλη γῆ κι ἀλλα μέρη σέ εὐγνωμονοῦν! Θά 'ρθει ὅμως κάποια στιγμή καί ἡ ὥρα πού θά  σώσουμε κι ἐσένα καί θά δοξάσουμε καί  την ἄλλη την καρικατούρα τον Μπουμπούκο μαζί μέ τους ὑπόλοιπους σωτῆρες μας!  

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Ἀτέρμων

‘’…Ἐκεῖ στή δυσδιάκριτη ἄκρη που δέν φαίνεται το τέρμα ἡ σκέψη χαράζει τίς εἰκόνεςΚενόἌβυσσοςΥπάρχει κενό στό  χῶρο;;; ὌχιὙπάρχουν κενές σκέψειςΤί  εἶναι το τέλος; Ἡ ἀρχή κάτι ἀλλουὉ φόβος πλανᾶται στό μυαλό ἐξ αἰτίας του ἀγνώστουΚι ἄν νοιώθεις μικρός καί εἶσαι ἕτοιμος νά γονατίσεις εἶναι γιατί ἡ ἀνθρώπινη ψυχή σου σέ βαραίνει…’’

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Wi-Fi καί παντεσπάνι!

Εἰδες ρέ παιδί μου τί ὡραία εἶναι νά ΄'σαι στό κόσμο σου! Σάν ἄλλη Μαρία Ἀντουανέτα ὁ Σαμαράς εξήγγειλε ὅτι θά ἔχουμε δωρεάν Wi-Fi ! Ὄχι παντεσπάνια κι ἀηδίεςὉ Ἀντωνάκης εἶναι παιδί της  τεχνολογίας καί μας θέλει ἐξελιγμένους. Νά'χει ὁ καθένας ἐλεύθερη πρόσβαση στίς νέες τεχνολογίες καί στίς νέες   μορφές ἐπικοινωνίας. Μπορεῖ νά εἶσαι ἄνεργος, μπορεῖ νά εἶσαι ἄστεγος, μπορεῖ νά τρῶς ἀπ' τον κάδο σκουπιδιῶν ἀλλά θά ἔχεις  WiFiἈντωνάκη συμβουλευτικά στό λέω, πρίν ξανανοίξεις το στόμα καί πετάξεις τέτοιες μαλακίες  θυμήσου το τέλος της ΜαρούλαςὍταν ἕνας λαός εἶναι πεινασμένος εἶναι ἱκανός γιά ὅλα!


Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Καί τώρα τί;

3  ἀκόμα ἀνθρώπους   δολοφόνησε ἡ   πολιτική που διέλυσε τον κοινωνικό ἱστό της Ἑλλάδος! Ἡ πολιτική  της πλήρους ὑποταγῆς καί του ἐθνικοῦ ξεπουλήματος! Ἡ τακτική του 'διαίρει καί βασίλευε’’ ἐφαρμόζεται μέ πλήρη ἐπιτυχία ἀπ'τα αἱμοδιψή κτήνη που φορολογοῦν ἀκόμα καί τον ἀέρα πού ἀναπνέουμε!  Παῦλος Φύσσας ἐτῶν  34 , Γιῶργος Φουντούλης ἐτῶν 27, Μανώλης Καπελώνης ἐτῶν 22 , νεκροί ! Εἶναι ξεκάθαρο το ἑπόμενο στάδιο που περνάει αὐτή ἡ  καννιβαλιστική μνημονιακή χούντα γιά νά ἐπιτύχει τους στόχους της. Φαίνεται ὅτι ὁ καναπές δέν τους ἐξυπηρετεῖ πιά γιατί το πειραματόζωο ἄρχισε νά σαλεύει...Ξυπνοῦν μεταπολεμικά ἐμφύλια πάθη γιά νά ἐξουδετερώσουν ἀλληλοσπαράζοντας
   ἕναν ἀγανακτισμένο λαό που ζητά  διέξοδο.  Δέν χρειάζονται πολλά λόγια ,παρά μόνο σύνεση καί ψυχραιμία. Δέν ὑπάρχουν Ἀριστεροί καί Δεξιοί , ὑπάρχουν μόνο ἘΛΛΗΝΕΣ! Ὁποιος πραγματικά νοιώθει κοινωνός ὅλων ἐκείνων των ἰδεῶν πού μας κληροδότησαν οἱ πρόγονοι μας ἅς στρέψει το βλέμμα του στούς πραγματικούς ἐνόχους πού ἔβαψαν τα χεριά τους μέ το ἀίμα 3 ἀθώων παιδιῶν

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Homo-kopanous!

Πέρασε κι ἡ χρυσαυγιάδα, ἦρθε ἡ μικρή κατάξανθη  Μαρία ἀπ' τον καταυλισμό των γύφτων, τώρα ἔχουμε τίς παρακολουθήσεις….Λές καί δέν ξέρουμε ὅτι ἔχει στηθεῖ ἐδῶ καί χρόνια  ἕνα παγκόσμιο σύστημα ρουφιανιᾶς που ὁ ἕνας παρακολουθεῖ  τον ἄλλον! Την ἔπιασε τώρα ὁ πόνος την Δωροθέα νά διαμαρτυρηθεῖ στούς Ἀμερικανούς πλανητόμπατσους. Ἄλλο δέν ἤθελαν τα ραδιοτηλεοπτικά κατοχικά μυδράλια νά ἐξαπολύσουν κατά ρυπάς τίς σφαῖρες του ἀποπροσανατολισμοῦ στούς  ἀνευρους  Ἕλληνες  << Πολίτες>>….
Μίζες ἑκατομμυρίων εὐρώ ξεπλένονται ἀπ' τα πλυντήρια των ἐξεταστικῶν ἐπιτροπών της δικομματικῆς ἀλητείας, την ὥρα που γενίτσαροι σάν τον Βορίδη καί τον Γεωργιάδη προκαλοῦν  μέ ἀπύθμενο θράσος τον ἐξαθλιωμένο λαό . Την ὥρα που χιλιάδες οἰκογένειες βιώνουν τον οἰκονομικό γολγοθά τους ὁδηγούμενες σέ μία θυσία ἀναίτια καί ἄνευ προηγουμένου. Δέν ὑπάρχουν οὔτε κόκκινες , οὔτε πράσινες γραμμές. Ὑπάρχει μόνο ἡ ἀμετροέπεια καί  ἡ λύσσα των ἐντόπιων καί ἀλλοδαπῶν κτηνῶν νά κατασπαράξουν τίς σάρκες αὐτῆς της χώρας! Πόσο ἀκόμα θά τους ἀκοῦς νεοέλληνα νά σου λένε ὅτι  πασχίζουν γιά την σωτηρία σου;;; Πόσο;;;

Συμβουλευτικά γιά τίς ἐφησυχασμένες συνειδήσεις, ἄλλο ἐξέλιξη καί ἄλλο μετάλλαξη

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Κάποτε…

Κάποτε ἕνας ὁλόκληρος λαός βροντοφώναξε  <<OXI>>  στούς ναζιστές πού θέλησαν  νά ὑποδουλώσουν αὐτά τα Ἱερά χώματα. Αὐτό το περήφανο Ἑλληνικό  << ΟΧΙ>>  συνόδεψε,  χαραγμένο στίς ταφόπλακες τους,  χιλιάδες  Ἕλληνες ἥρωες. Σέ κείνη την Ἑλλάδα ὑπῆρχε Ἑλληνική Ψυχή !     Ἡ σημερινή Ἑλλάδα ὑπόδουλη πιά στούς ἰδιους εισβολείς της το μόνο πού ψελλίζει εἶναι << ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ>> ! Κι ὅπως ἔλεγε  κι ὁ παππούς ὁ Πλάτων << Μποροῦμε εὔκολα νά συγχωρέσουμε ἕνα παιδί πού φοβᾶται το σκοτάδι, ἡ ἀληθινή τραγωδία της ζωῆς ὅμως εἶναι ὅταν οἱ ἐνήλικοι φοβοῦνται το φῶς>>.  Ὅταν μάλιστα αὐτοί οἱ ἐνήλικοι ἔχουν προσαρμοστεῖ πλήρως στίς Μνημονιακές  <<ὑποχρεώσεις>> τους  ψάχνεις μέ το κυάλι νά 'βρεις που εἶναι ἡ Ἑλληνική ψύχη…Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Πόσες ἀποδείξεις θές;

Τα  ‘λέγε ἡ Ἀννούλα κάποτε ( ὄχι του χιόνια,  του Καρβέλα. ..μᾶλλον) γιά την προδομένη της ἀγάπη.  Τα  ‘λέγε, τα τραγούδαγε  ἀλλά στοῦ κουφοῦ τη πόρτα…Κι ἄν ὁ ἐρωτας της Ἄννας της τραγουδιάρας ἦταν κουφός καί δέν την άκουγε,  πάει στό διάολο ἔχει ἄλλοθι. Τί μπορεῖ νά πεῖ κανείς ὅμως  γιά τα ἑκατομμύρια των νεοέλληνων   πού ἀνέχονται νά τους κατασχέτουν την ἰδία τους τη ζωή;  Ὅλοι τους κωφάλαλοι εἶναι;;; Ὅσες ἀποδείξεις κι ἄν ἐπικαλεστεῖ κάποιος γιά την σημερινή τους ἐξαθλίωση ἀπ' τα δωσίλογα ἀνθρωπάρια πού μας κυβερνοῦν αὐτοί πάντα θά ἔχουν  στό στόμα τους το στίχο  του Μηλιώκα  ‘  ’ Γιά το καλό μου  ...΄΄.   Α,  ρε πνεῦμα ἀθάνατο Ἑλληνικό ξεχασμένο στά χρονοντούλαπα της Ιστορίας!

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ἀντωνάκη το καλσόν!...

Ἐπιτέλους ἐλεύθεροι!  Ἕνα κακό ὄνειρο ἦταν καί πέρασε! Ἦταν νά μήν νευριάσει ὁ Ἀντωνάκης.  Τώρα που νευρίασε ἀλοίμονο σας κουτόφραγκοι ! θά σας τα πεῖ ἔξω ἀπ' τα δόντια,δέν  καταλαβαίνει το Μεσσήνιο τ΄ἀγόρι ἀπό τέτοιαεἶναι βαρύμαγκας.! Θά πάει στή Τρόικα καί θά τους πεῖ : ‘’ Μάγκες τουμπέκα γιατί δέν γουστάρω πολλά. Νταηλίκια  δέν σας παίρνει νά κάνετε ἐδῶ , ἀντιλαβού;…Πάρτε τα σέα σας καί τα μέα σας καί σπάστε  σακούλα;’’ Πρόσεξε μόνο Ἀντωνάκη ὅταν τους τα λές νά φοράς πολύ ἐνισχυμένο καλσόν γιατί ὅσες φόρες ψέλλισες την λέξη διαπραγμάτευση γύρισες πίσω μέ τα καλσόν σκισμένα

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Βοθρολομαίος σέ ἀσπρόμαυρο φόντο…

Τον καιρό της Μνημονιακής ἰσοπέδωσης  που ἔχει προκαλέσει   ὁλοκληρωτική ἐξαθλίωση βγαίνει ὁ πάσα  ἕνας  πετάει την μαλακία του κι ὁποιον πάρει ὁ χάρος! Βγῆκε καί ἡ μαυροφορεμένη Τουρκόσπορη καρικατούρα, -τί  τίτλο ἔχει αὐτός τώρα, πώς νά τον πῶ, Ἅγιο; Παναγιότατο; Παπαρολογιότατο; Τέλος πάντων-  ο… ΒΟΘΡΟλομαίος νά μας πεῖ νά ὁπλιστοῦμε μέ ἐλπίδα καί ὑπομονή! Προσωπικά  το μόνο πολεμικό ἐφόδιο που διαθέτω εἶναι ἕνα κεσεδάκι γιαούρτι χωρίς πέτσα.  Μμμ καί κάνω κάτι ὡραίους συνειρμούς μέ ἀσπρόμαυρο φόντο, μούρλια! Οἰκουμενικό μάλιστα

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Κούπεπε, κούπεπε…

Ἡ συνήθεια τελικά εἶναι ἡ πιό ὕπουλη ἀσθένεια. Φθείρει σιγά σιγά τα υγιή κύτταρα του ἐγκεφάλου καί σέ καταντάει ἕρμαιο  στή κακή σου μοίρα. Εἶναι σάν το ὑπνωτικό χαπάκι που παραλύει ἀργά τίς αἰσθήσεις. Μέχρι νά ξυπνήσεις ἀπ' το λήθαργο μέ κάνα ποτήρι κρύο  νερό στή μούρη (γιά νά μήν πῶ πίσω ἀπό κάποιο καγκελάκι του Κορυδαλλοῦ παρέα μέ κάνα βαρυποινίτη) ἔχεις χωνέψει καί το 83ο Μνημόνιο!...

Α, μή ξεχάσω! Ἄλλοι δύο συμπολίτες μας αὐτοκτόνησαν ἐχτές ἀλλά γιά πολλούς κι αὐτό μιά συνήθεια εἶναι πιάΚάνε νάνι νάνι νεοέλληνα καναπεδάκια. Ὑπάρχουν τόσες ὡραῖες κουδουνίστρες ἄλλωστε γύρω σου

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Καλό σου ταξίδι Γιώργο Χουρμουζιάδη…

Κάθε Ἕλληνας ὀφείλει νά γνωρίζει καί νά ἀναγνωρίζει  Ἕλληνες σάν τον Χουρμουζιαδη πού ἔβαλαν το λιθαράκι τους γιά νά ἀναδείξουν την πραγματική Ἱστορία αὐτοῦ του τόπου. Μιά Ἱστορία πού ἀμαυρώνεται ἀπό πατριδοκάπηλες  καρικατοῦρες πού ἔχουν ταχθεῖ  νά ἰσοπεδώσουν κάθε τί πού θυμίζει Ἑλλάδα! Δυστυχῶς αὐτός ὁ ἀξιος ἐπιστήμων ἄφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ἀφήνοντας πίσω του μιά τεράστια ἀρχαιολογική ἀνακάλύψη. Ἡ πινακίδα πού ἀνακάλυψε στό Δισπηλιό της Καστοριᾶς  ὑποχρέωσε  τους πάντες νά καταπιοῦν την γλώσσα τους ὅσον ἀφορᾶ την Φοινικική Γραφή πού ἦταν τάχα ἡ ἀρχαιότερη στό κόσμο
Ἀκολουθεῖ ἕνα συντομότατο ἀπόσπασμα ἀπό μιά συνέντευξη του ἀναλύοντας την σημασία αὐτῆς της ἀνακάλυψης :  <<Το περιεχόμενο της πινακίδας εἶναι μία σειρά ἐγχάρακτων σημείων πού ἐνδεχομένως νά συγκροτοῦν ἕνα σύστημα ἐπικοινωνίας, μέσα σέ εἰσαγωγικά, «γραφῆς». Τέτοια εὑρήματα ἔχουμε κι ἄλλα. Ἔχουμε πάρα πολλά κομμάτια κεραμικά, τα ὁποία ἔχουν χαράγματα ἐπάνω. Κάποια στιγμή θά δημοσιευθεῖ ἕνα ὑλικό πού δέν εἶναι μόνο ἡ πινακίδα. Ἄρα, μπορεῖ ἡ ἀνασκαφή του Δισπηλιού νά πάρει μέρος σ' αὐτή τη συζήτηση που γίνεται καί ἀφορᾶ ἀπό πότε ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νά γράφει. Ἑπομένως, το ἐρώτημά σας δέν πρέπει νά εἶναι τί γίνεται ἡ πινακίδα ἀλλά τί γίνονται τα θέματα αὐτά, πουἔχουν σχέση μέ την «γραφή», την προϊστορική. Σήμερα, ὑπάρχει μία συζήτηση πανευρωπαϊκή, ἡ ὁποία τείνει νά διατυπώσει την ἄποψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἔγραφε ἀπό το 3000 ἤ ἀπό το 4000 π.Χ., ἀπό τίς σουμεριακές πινακίδες, ἀλλά ὅτι 40000 χρόνια πρίν ἀπό μας, ὑπῆρχε ἕνα σύστημα γραφῆς>>.


Καλό σου ταξίδι… 

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ἄβατον

΄΄…Σάλπισε το πρόσταγμα κι ὀρδές ξεχύθηκαν. Γέμισε ὁ τόπος  αἵματα καί σιδερένιες αἰχμές. Μόνος στόχος το Ἄβατον. Τρόπαιο που ἁγιάζει τα βαρβαρικά μέσα καί λυτρώνει  την κτηνώδη τους λύσσα. Κράτα το Ἄβατον μακριά ἀπ' τίς ὀρδές. Φύλαξε το νά μήν γίνει ἡ κατακόμβη σου…΄΄