Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Τίποτα δέν εἶναι μάταιο ὅταν ἔχεις την τόλμη νά το ψελλίσουν τα χείλη σου…

Θερμές εὐχές σέ κάθε Ἑλληνική ψυχή  ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Χαιρετίζω  τους Ἕλληνες  του ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ της Ἀμερικῆς , της Γερμανίας , της Ρωσίας καί σέ ὅλους τους Ἕλληνες που δέν ἔπαψαν νά φυλᾶνε την φλόγα της Ἑλλάδος μέσα τους

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Συστημένο καί κατεπείγον!

Μιᾶς καί μένουν ἐλάχιστες ὧρες γιά νά ὑποδεχτοῦμε το 2014 λέω νά στείλω κι ἐγώ το γράμμα μου, ἄν καί καθυστερημένο στό ἀη Βασίλη μήπως πάρω κανά δωράκι, γιατί ἄν περιμένω  ἀπ' τον  αη Ἀντώνη θά πάρω το  ἀη στό διάολο story  του! Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἄν θέλει κάποιος λογικός ἄνθρωπος νά ἀσχοληθεῖ μέ την σημερινή Ἑλληνική τραγωδία καί νά ἐντοπίσει τους  ὑπευθύνους αὐτῆς της κατάντιας   θά πρέπει νά ἑστιάσει στόν λαό που ἔχει πέσει σέ βαθειά μνημονιακή νάρκη καί δέν λέει νά ξυπνήσει μέ τίποτα!!!  Κατά τ' ἀλλά, βάλε προβολεῖς στήν ἁμαξα ἅγιε Βασίλη γιατί ἡ αἰθαλομίχλη ἔχει πέσει πυκνή στόν Ἑλληνικό ὁρίζοντα...

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε!

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε καί δῶσε το ΦΩΣ σου στή ΨΥΧΗ του ΚΟΣΜΟΥ ! Ἅς γίνει ἡ Χειμερινή τροπή του Ἡλίου το ἐναρκτήριο  κάθαρσης  των ἀνόων νοῶν καί των ὑπόδουλων συνειδήσεων….

Ὀρφικός ὕμνος Ἡλίου
Ὀρφικός ’ Ἄκουσε μακάριε, που ἔχεις μάτι αἰώνιον καί βλέπει τα πάντα σύ ὅ Τιτάν που λάμπεις ὡσάν χρυσός, που βαδίζεις ὑψηλά, καί εἶσαι το ἐπουράνιον φῶς
Σύ εἶσαι ἀφ' ἑαυτοῦ γεννημένος, ἀκαταπόνητος, των ζώων γλυκύ θέαμα καί εἶσαι
της μέν αὐγῆς ὁ δεξιός γεννήτωρ της δέ νυκτός ὅ ἀριστερός ἔχεις την συνένωσιν των ἐποχῶν καί χορεύεις (κινεῖσαι κυκλικώς) μέ τέσσερα πόδια (ὅ δημιουργός των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), εἶσαι ταχύς, ὁρμητικός, πύρινος, μέ χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. καί διέρχεσαι την όδόν του ἀπέραντου ρόμβου μέ περιστροφικάς κινήσεις- καθοδηγεῖς τους εὐσεβεῖς ἀνθρώπους εἰς τάς καλάς πράξεις καί εἰς τους ἀσεβεῖς ἐπιδεικνύεις δυσμένειαν σύ ἔχεις χρυσῆν λύραν καί σύρεις (διανύεις) τον άρμονικόν δρόμον του κόσμου ἐπισημαίνεις τα καλά ἔργα, σύ εἶσαι ὅ νέος πού τρέφεις τάς έποχάς. ἘΙσαι ὅ κυρίαρχος του κόσμου, ὅ αὐλητής, διατρέχεις διά του πυρός καί περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις το φῶς ἐμφανίζεσαι μέ ποικίλες μορφές, φέρεις την ζωήν, εἶσαι καρποφόρος, ὦ Παιάν ἀειθαλής, ἀμόλυντος, πατήρ του χρόνου, ὅ ἀθάνατος Ζεύς.
Καθαρός, που λάμπεις εἰς ὅλους, εἶσαι το περιφερόμενον κυκλικώς μάτι του κόσμου, που σβύνει καί λάμπει μέ ὡραῖες φωτεινές ἀκτίνες

δεικνύεις την δικαιοσύνην, ἀγαπᾶς το νερό. εἶσαι ὅ δεσπότης (ὅ κύριος) του κόσμου, ὅ φύλαξ της ἀληθείας, ὁ αἰώνιος ὑπέρτατος, ὅ βοηθός εἰς ὅλους εἶσαι ὅ ὀφθαλμός της δικαιοσύνης, το φῶς της ζωῆς· ὦ σύ, πού ὁδηγεῖς τους Ἵππους, καί κατευθύνεις μέ λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (μέ τέσσερα ἄλογα) ἅρμα (καί ἐδῶ ὅ Υμνωδός διά του συμβολισμοῦ ἀύτοϋ ἀναφέρεται εἰς την ὑπό του «ΗΛΙΟΥ» διαμόρφωσιν των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), ἄκουσε τους λόγους μου καί φανέρωσε εἰς τους μεμυημένους γλυκεία καί εὐχάριστη ζωή.   ΄΄

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ζωντανά ἔπιπλα.

Κι ἀφοῦ λοιπόν πάει περίπατο  το ΄΄Δίκαιο ΄΄ στό Γερμανικό προτεκτοράτο, μένουν οἱ κάτοικοι αὐτῆς της χώρας νά ἀποδείξουν ὅτι δέν εἶναι τα ζωντανά ἔπιπλα πού κοσμοῦν το σαλόνι διπλά στό καναπέ καί την τηλεόραση.

Ἡ τελευταία πενταετία ἦταν γεμάτη δυσάρεστες ἀνατροπές καί θεαματικές κωλοτοῦμπες. Ἦρθαν τα πάνω  κάτω χωρίς ν' ἀνοίξει ρουθούνι. Λές νά ἀκολουθει τίς ἀνατροπές καί ἡ  μόδα καί νά μήν το ἔχω πάρει χαμπάρι; Εἶναι ἄραγε ἡ νέα τάση της μόδας ἔπιπλο πάνω στό ἔπιπλο;;;  Μᾶλλονἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται ὁ ἀποχαυνωμένος Ἕλληνας πάνω στόν καναπέ του

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Περί Δικαίου

…Ρωτάει λοιπόν ὁ Ἑρμῆς το Δία μέ ποιό τρόπο νά δώσει στούς ἀνθρώπους τη δικαιοσύνη καί την αἰδώ «Ποιό ἀπό τα δύοὅπως ἔχουν μοιραστεῖ οἱ τέχνεςἔτσι νά μοιράσω κι αὐτές;Αὐτές μάλιστα ἔχουν μοιραστεῖ ὡς ἑξῆςἝνας πού κατέχει την ἰατρική τέχνη εἶναι ἀρκετός γιά πολλούς που δέν την κατέχουν καί το ἴδιο συμβαίνει καί μέ τους ἄλλους τεχνίτες  καί τη δικαιοσύνη καί την αἰδώ μ' αὐτόν τον τρόπο νά τη βάλω μέσα στούς ἀνθρώπους ἤ νά τη μοιράσω σέ ὅλους;» «Σέ ὅλους» εἶπε ὁ Δίας«καί ὅλοι νά ἔχουν μερίδιο διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν πόλειςἄν ἔχουν λίγοι μερίδιο σ' αὐτές»΄΄…

Εὐάγγελος Βενιζέλος« Σταδιακή ἀποκατάσταση των ἀδικιῶν που ἔχουν ὑποστεῖ κοινωνικές ὁμάδες»
Στουρνάρας: « Ὅτι εἶναι ἕνας φόροςνομίζωδικαιότερος ἀπό τον προηγούμενο,διότι παίρνεινά το πῶ ἁπλάλιγότερα ἀπό περισσότερους καίνομίζωὅτι αὐτή εἶναι ἡ βασική του φιλοσοφία. »

Τί τα θές ,τί τα γυρεύεις ρέ ἐντεταλμένε τελώνη Ἀφοῦ το ρίξατε στή Φιλοσοφία γιά νά χρυσώσετε το κώνειο που προσφέρετε στόν Ἑλληνικό λαό ,σημαίνει ὅτι βαστάει καλά ἡ πολιτισμική μας παράδοσηΒέβαια οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μιλοῦσαν γιά Ἕλληνες καί βαρβάρουςγιά ἔθνοςγιά ἀξιακά συστήματα που δέν ταιριάζουν στόν προοδευτικό μετασχηματισμό της ψευτοδημοκρατιάς σου ἀλλά αὐτά εἶναι μᾶλλον λεπτομέρειες
Κι ἀφοῦ ὁ λόγος περί Φιλοσοφίας καί Δικαίου ἅς ἀμπελοφιλοσοφήσω κι ἐγώ λιγάκι.
Περί Δικαίου λοιπόν το ἀνάγνωσμα μιᾶς καί πολύς λόγος ἔγινε γι' αὐτό τίς τελευταῖες μέρες μέ ἀφορμή τον προϋπολογισμό του 2014 στά ἀδεία ἕδρανα της Βουλῆς,  καταδεικνύοντας  ἔτσι την ἀμετροέπεια καί την θρασύτητα ὅλων ἐκεινῶν των ἀληταράδων που ὑποβιβάζουν μ’αυτόν τον τρόπο τον κοινοβουλευτικό θεσμό.
Τί εἶναι ΔικαιοσύνηΔέν θά μπῶ στό  κόπο νά ἀναζητήσω  ὁρισμούς γιατί νοιώθω πολύ μικρός μπροστά στόν παππού τον Πλάτωνα που μέσα ἀπ' τα χείλη του Σωκράτους ὁρίζει σαφέστατα την ἐννοιᾳ της ΔικαιοσύνηςἘγώ ἁπλά ἀναρωτιέμαι,εἶναι ἄραγε ἡ Δικαιοσύνη μέγεθοςἌν εἶναι τότε θά πρέπει νά μετριέταιΘά πρέπει νά ὁρίσουμε την μονάδα μέτρησηςΘά πρέπει στή συνέχεια νά ἐξετάσουμε ἄν αὐτό το μέγεθος εἶναι σταθερό ἤ ἄν μεταβάλλεταιἌν μεταβάλλεται ὑπό ποίες συνθῆκες μεταβάλλεται κι ἄν ἀλλάζει ἡ φυσιογνωμία του
Γιά νά τα κάνω πιό λιανά τα πράγματα…Ὅταν κάποιος μιλάει γιά «Δικαιότερο», τί σημαίνει;  Μπορεῖ κατ'ἀρχήν νά ὑπάρξει «Δικαιοτερο»; Γιά νά ὑπάρξει «Δικαιοτερο» σημαίνει ὅτι ἡ προηγούμενη κατάσταση  (Δίκαιο) ὑπολείπεται σέ μέγεθος ἤ σέ ἀξία. Ἄν ὑπολείπεται ὅμως το «Δίκαιο»  τότε ὑφίσταταιΔίκαιο;;;Ὑπάρχει ἄραγε «Δίκαιο»πιό« Δίκαιο»  καί παρά πολύ «Δίκαιο»;;;

 Το μόνο πού ὑπάρχει εἶναι το μπάλωμα μιά ξεφτισμένης-ξεφτιλισμένης κυβέρνησης  που προσπαθεῖ νά ἰσοπεδώσει κάθε ἐννοιᾳ γιά νά ἁλώσει μυαλά καί να ἐξαθλιώσει ζωές

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Προϋπολογισμός πεσόντων 2014…

Ἦρθε το πρωτογενές πλεόνασμα! Το βλέπουν οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες κάτω ἀπ' τη λάμψη των κεριῶν
Ἦρθε ἡ ἀνάπτυξηΤο ἀφηγοῦνται οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες στά χαρτόκουτα που κοιμοῦνται
Ἦρθε το success story ! Το αἰσθάνονται οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες κάτω ἀπ' τίς ταφόπλακες λόγῳ μαγγαλιῶν καί αὐτοκτονιῶν

Ὅλα τα κτήνη που συνυπέγραψαν τον προϋπολογισμό καθ'ὑπόδειξη των τοκογλύφων  ἔχουν βάψει ἐκ προοιμίου τα χεριά τους μέ το αἷμα του Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Σαμαράς τέλος!

Ὀφείλω νά ὀμολογήσω ὅτι μέ διέψευσε ὁ Ἀντωνάκης πέρυσι  γιατί εἶχα προβλέψει ὅτι δέν θά προλάβαινε νά κάνει Χριστούγεννα ὡς πρωθυπουργός. Καί μέ  μελομακάρονα γλυκάθηκε καί το ἀρνάκι το τίμησε το Πάσχα Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅμως ὅτι μέχρι ἐδῶ ἦταν. Το πιόνακι των διεθνῶν τοκογλύφων δέν μπορεῖ νά ἐξυπηρετήσει ἄλλο τους σκοπούς τους. Τα ἀφεντικά του προετοιμάζουν ἤδη την νέα πολιτική κατάσταση πού θά διαμορφωθεῖ στήν Ἑλλάδα . Τα συνεχή << ἀδειάσματα>>  που του κάνουν δηλώνουν ξεκάθαρα τίς προθέσεις τους. Θέλουν ἕνα ἀνακάτεμα στήν πολιτική τράπουλα γιά νά ρίξουν στάχτη στά ματιά του λαοῦ . Μιά τράπουλα που σημαδεύουν ἐπιμελῶςἌν ὑπάρχουν ἀκόμα Πολίτες σ΄ αὐτόν τον τόπο ὀφείλουν νά το ἀποδείξουνΝά καταδικάσουν τα σημαδεμένα χαρτιά καί νά ἀναζητήσουν εὐθύνες γιά την κοινωνική , ἠθική καί οἰκονομική κατρακύλα της ἙλλάδοςΝά ἀπαιτήσουν ἀποκατάσταση της ἀξιοπρεπείας τους καί την παραδειγματική τιμωρία ὅλων των δωσιλόγων. Ἄν ὑπάρχουν ἀκόμα πολίτες…